Anläggning 23
|
RA MER
Pollare, farthinderelement, barriärelement, parkeringsräcken m m
Generation 
Anläggning 23

DEG.4Pollare, farthinderelement, barriärelement, parkeringsräcken m m

RA

Avser till exempel vägpollare, så kallade grisar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan