Anläggning 23
|
AMA RA
Räcken på järnvägs- och spårvägsbro
Generation 
Anläggning 23

DEG.31Räcken på järnvägs- och spårvägsbro

AMA

Räcke på järnvägsbro som har gång- eller cykelbana ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontrollplan:

    dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan