Anläggning 23
|
AMA RA
Räcken vid järn- och spårväg
Generation 
Anläggning 23

DEG.3Räcken vid järn- och spårväg

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stål

All svetsning ska vara utförd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan