Anläggning 23
|
RA
Sammansatta enheter bestående av enkelsidiga räcken och förtillverkade fundament på vägbro
Generation 
Anläggning 23

DEG.1210Sammansatta enheter bestående av enkelsidiga räcken och förtillverkade fundament på vägbro

RA

Avser räcken i fundament eller räckesplattor för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rörbro:

    bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan