Anläggning 23
|
RA MER
Räckesavslutningar med stor utvinkling
Generation 
Anläggning 23

DEG.1131Räckesavslutningar med stor utvinkling

RA

Beakta krav på utformning av räckesavslutning med stor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan