Anläggning 23
|
RA
Enkelsidiga räcken med ståndare för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DEG.1111Enkelsidiga räcken med ståndare för väg, plan o d

RA

Avser räcken med ståndare utan fundament i till exempel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • sprängstensfyllning:

  fyllning som utgörs av utsprängda bergmassor oberoende av storlek och som inte har krossats

 • ståndare:

  (vid bergsprängning) vertikalt eller i det närmaste vertikalt borrhål

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan