Anläggning 23
|
AMA RA
Räcken för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DEG.11Räcken för väg, plan o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fästdon

Minst en del av gängat ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • kapacitetsklass (N1–N2, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • demontering:

  borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan