Anläggning 23
|
AMA RA MER
Stolpe och överliggare för portal
Generation 
Anläggning 23

DEF.123Stolpe och överliggare för portal

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Stolpe och överliggare ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser skyddsportaler, vägmärkesportaler, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Antal som mäts är ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan