Anläggning 23
|
AMA RA
Fundament för stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m
Generation 
Anläggning 23

DEF.11Fundament för stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

AMA

Fundament som inte står i skydd av vägräcke eller dylikt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typritning eller motsvarande
  • fundament som ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan