Anläggning 23
|
AMA RA
Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m
Generation 
Anläggning 23

DEF.10Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

AMA

Rörstolpe ska upptill vara försedd med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange packning för fundament enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan