Anläggning 23
|
AMA RA
Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, stolpe, skylt e d
Generation 
Anläggning 23

DEF.0Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, stolpe, skylt e d

AMA

Alla ståldetaljer som inte är av rostfritt stål ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser sammansatta enheter, till exempel bestående av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan