Anläggning 23
|
AMA RA
Väg- och ytmarkeringar med termoplastisk massa
Generation 
Anläggning 23

DEE.1Väg- och ytmarkeringar med termoplastisk massa

RA

Beakta krav för utformning i VGU.

Ange om krav på P-klass ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • vägmarkering:

    indelas i längsgående markering – heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående.

  • ytpärlor:

    (vid vägbyggnad) ljusreflekterande glaspärlor som appliceras på vägmarkerings yta vid utläggningstillfället

Till toppen av sidan