Anläggning 23
|
AMA RA
Ränndal av betongmarkplattor
Generation 
Anläggning 23

DED.12Ränndal av betongmarkplattor

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongmarkplattor ska vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • krav på fall i rännan
 • typ av betongmarkplattor och ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • ränndal:

  ränna för ytlig uppsamling och avledning av dagvatten

Till toppen av sidan