Anläggning 23
|
AMA RA
Ränndal av gatsten
Generation 
Anläggning 23

DED.11Ränndal av gatsten

AMA

Gatsten ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att vid val av obundet material till sättlager och fog ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • ränndal:

    ränna för ytlig uppsamling och avledning av dagvatten

Till toppen av sidan