Anläggning 23
|
AMA RA
Kantstöd av trä
Generation 
Anläggning 23

DEC.3Kantstöd av trä

AMA

Kantstöd ska skruvas på pålar. Pålars topp ska vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Impregnerat trä kan användas när förutsättningarna inte bedöms ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan