Anläggning 23
|
AMA
Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av obundet material
Generation 
Anläggning 23

DEC.21Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av obundet material

Begreppsbestämningar

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan