Anläggning 23
|
AMA
Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
Generation 
Anläggning 23

DEC.13Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kantstöd:

  stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • sättmått:

  (vid betonggjutning) mått på konsistens hos färsk betongmassa bestämd med hjälp av sättkon

Till toppen av sidan