Anläggning 23
|
AMA RA MER
Kanthuggning av gräsyta
Generation 
Anläggning 23

DDD.25Kanthuggning av gräsyta

RA

Ange

  • när kanthuggning ska utföras
  • krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan