Anläggning 23
|
AMA RA
Stöd för stamträd
Generation 
Anläggning 23

DDC.11Stöd för stamträd

AMA

RA

Behov kan finnas av att binda upp trädets toppskott samt att ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fixering:

    (VA) fast inspänning som tar upp reaktionskraft i rörledning i alla riktningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan