Anläggning 23
|
AMA RA
Stöd för växter
Generation 
Anläggning 23

DDC.1Stöd för växter

AMA

Planteringsstöd ska fästas så att det står stadigt. ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om stöd ska slås ned ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan