Anläggning 23
|
AMA RA
Påförande av tillvarataget markskikt
Generation 
Anläggning 23

DDB.5Påförande av tillvarataget markskikt

AMA

Markskikt ska påföras snarast efter terrassering.

Påfört ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser etablering av naturmarkslika ytor genom att ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • terrassering:

    utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

Till toppen av sidan