Anläggning 23
|
AMA RA
Plantering av träd
Generation 
Anläggning 23

DDB.22Plantering av träd

AMA

Vid plantering av träd ska översta rötterna eller ovankant ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av träd ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan