Anläggning 23
|
AMA RA
Läggning av förodlade vegetationsmattor o d
Generation 
Anläggning 23

DDB.12Läggning av förodlade vegetationsmattor o d

AMA

I slänter där vegetationsmattor läggs i brantare lutning än ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att stuprörsmynning eller regnskugga kan ha negativ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • färdigställandeskötsel:

    skötsel av nyplanterade växter och nysådda arealer fram till slutbesiktningen

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

Till toppen av sidan