Anläggning 23
|
RA
Djupbearbetning för dränering
Generation 
Anläggning 23

DCL.447Djupbearbetning för dränering

RA

Packad jord och jord med dåliga dräneringsegenskaper ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • perkolation:

    vattnets rörelse från markytan till grundvattenytan (TNC 86)

Till toppen av sidan