Anläggning 23
|
RA
Jordförbättring med organisk substans
Generation 
Anläggning 23

DCL.412Jordförbättring med organisk substans

RA

Ange tillförsel av torv, mulljord, bark, kompost, löv ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kompost:

    blandning av organiska ämnen som undergår eller har undergått en biologisk nedbrytning med fritt tillträde för syre (kompostering)

  • mulchning:

    en blandning av organiskt material i olika nerbrytningsfaser som läggs på en jord för att öka det biologiska livet i jorden samt öka mullhalten i jorden

Till toppen av sidan