Anläggning 23
|
RA
Jordförbättring med mineraljord
Generation 
Anläggning 23

DCL.411Jordförbättring med mineraljord

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • lera:

    finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan