Anläggning 23
|
RA
Regnbädd med intag under markytan
Generation 
Anläggning 23

DCL.242Regnbädd med intag under markytan

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • infiltrationsrör:

  perforerat rör vars syfte är att sprida vatten till en större volym i en växtbädd eller infiltrationsbädd

 • regnbädd:

  växtbädd med intag av dagvatten

 • rensbrunn:

  förkortas RB, brunn huvudsakligen avsedd för rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan; jfr tillsynsbrunn. Kortrör och spetsvändare illustrerade i exempelfiguren hör till rörledningen, se figur Rensbrunn benämndes tidigare inspektionsbrunn eller spolbrunn.

Till toppen av sidan