Anläggning 23
|
AMA RA
Växtbädd typ 3 och 4, befintlig jord
Generation 
Anläggning 23

DCL.12Växtbädd typ 3 och 4, befintlig jord

RA

Beakta att vid användning av befintlig jord ska det ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan