Anläggning 23
|
AMA RA
Växtbädd typ 1
Generation 
Anläggning 23

DCL.111Växtbädd typ 1

RA

Begreppsbestämningar

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

  • växtbädd:

    lager bestående av växtsubstrat som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning

  • växtjord:

    jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan