Anläggning 23
|
AMA RA
Erosionsskydd av grovkornigt material på jordslänt
Generation 
Anläggning 23

DCK.2511Erosionsskydd av grovkornigt material på jordslänt

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Grovkornigt material till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

  • krav på materialsammansättning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontrollobjekt:

    (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan