Anläggning 23
|
AMA RA
Erosionsskydd av betongmadrasser
Generation 
Anläggning 23

DCK.22Erosionsskydd av betongmadrasser

AMA

Underlaget för betongmadrass ska vara en väl avjämnad yta så ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange betongmadrassens utformning.

Ange fyllning före utförande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan