Anläggning 23
|
AMA RA
Släntbeklädnad av material från tillvaratagen markvegetation och jordmån
Generation 
Anläggning 23

DCK.16Släntbeklädnad av material från tillvaratagen markvegetation och jordmån

AMA

Släntbeklädnad med tillvaratagen jordmån och markvegetation ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • invasiv främmande art:

  främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

 • jordmån:

  del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • terrassering:

  utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

Till toppen av sidan