Anläggning 23
|
AMA RA
Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial
Generation 
Anläggning 23

DCK.15Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial

RA

Ange om släntbeklädnad ska utföras av naturmaterial, till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan