Anläggning 23
|
RA
Släntbeklädnad av stenfyllda nätkorgar
Generation 
Anläggning 23

DCK.14Släntbeklädnad av stenfyllda nätkorgar

RA

Ange

  • typ av nätkorg
  • fyllningsmaterial
  • om frontyta ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan