Anläggning 23
|
AMA RA MER
Släntbeklädnad av betongmarkplattor, betongmarksten o d
Generation 
Anläggning 23

DCK.12Släntbeklädnad av betongmarkplattor, betongmarksten o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongmarkplattor

För material ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan