Anläggning 23
|
AMA RA
SANDYTOR
Generation 
Anläggning 23

DCJSANDYTOR

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan