Anläggning 23
|
AMA
Strid sand för idrottsytor o d
Generation 
Anläggning 23

DCJ.12Strid sand för idrottsytor o d

AMA

Strid sand ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan