Anläggning 23
|
AMA RA MER
ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG
Generation 
Anläggning 23

DCHÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • lagertjocklek
 • eventuellt ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Avdrag görs ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • största stenstorlek:

  maskvidden hos den sikt genom vilken 98 viktprocent av materialet passerar (d98)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan