Anläggning 23
|
AMA MER
Komplettering av finmakadam i växlingsgator
Generation 
Anläggning 23

DCH.34Komplettering av finmakadam i växlingsgator

AMA

Finmakadam till komplettering i växlingsgata ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel

Vikt som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan