Anläggning 23
|
AMA RA MER
Komplettering av ballastlager av makadam i befintligt spår
Generation 
Anläggning 23

DCH.33Komplettering av ballastlager av makadam i befintligt spår

AMA

Ballasten ska påföras så att full ballastsektion uppnås ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på material ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i vikt.

Komplettering av mätregel

Vikt som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ballast:

    kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

Till toppen av sidan