Anläggning 23
|
AMA RA
Ballastlager av grus
Generation 
Anläggning 23

DCH.32Ballastlager av grus

AMA

Ballastlager ska utföras med grusmaterial, materialtyp 2 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • finjordshalt:

    masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan