Anläggning 23
|
AMA RA
Underballastlager för frostisolering av järnväg
Generation 
Anläggning 23

DCH.16Underballastlager för frostisolering av järnväg

AMA

Underballastlager för frostisolering ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att ett underballastlager för förstärkning enligt DCH.15... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan