Anläggning 23
|
AMA RA
Underballastlager för förstärkning av järnväg
Generation 
Anläggning 23

DCH.15Underballastlager för förstärkning av järnväg

AMA

Underballastlager för förstärkning ska utföras med materialtyp ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • omfattning av kontroll av levererat material med avseende ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan