Anläggning 23
|
RA
Beläggning av gräsarmeringsplattor av metall
Generation 
Anläggning 23

DCG.63Beläggning av gräsarmeringsplattor av metall

RA

Ange

  • fyllnadsgrad med jord i plattorna
  • eventuellt krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan