Anläggning 23
|
RA
Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast
Generation 
Anläggning 23

DCG.43Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan