Anläggning 23
|
RA
Beläggning av gummi, plast o d
Generation 
Anläggning 23

DCG.4Beläggning av gummi, plast o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på material till ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan