Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av marktegel
Generation 
Anläggning 23

DCG.3Beläggning av marktegel

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Marktegel ska uppfylla angivna krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • typ och kulör
 • om material ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fogsprång:

  (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan