Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av gräsarmeringsplattor av betong
Generation 
Anläggning 23

DCG.23Beläggning av gräsarmeringsplattor av betong

AMA

Växtjord ska fyllas i hål i plattor till cirka 15 mm ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om annat fogmaterial än i AMA angivet ska användas, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • växtjord:

    jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan