Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av betongmarksten
Generation 
Anläggning 23

DCG.22Beläggning av betongmarksten

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongmarksten ska uppfylla angivna ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange enligt SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan