Anläggning 23
|
AMA RA MER
Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d
Generation 
Anläggning 23

DCG.2Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Material till sättlager ska vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att vid användning av skarpkantade plattor ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • fogsprång:

    (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan